O nama

Ko smo, šta radimo i koji je naš cilj?

Plesni Klub Bolero?

Sportsko plesni klub Bolero Sarajevo čine članovi koji svojim aktivnostima doprinose razvoju plesne sportske kulture u Bosni i Hercegovini. 

Davne 1984, godine započeo je kao škola plesa “Bolero” da bi za godinu dana prerastao u studio za revijalni i sportski ples “Bolero”. Prvi kursevi plesa započinju u KSC Ilidža i Sportskoj dvorani Hadžići tako da u prvoj godini rada kroz školu plesa “Bolero” prolazi više hiljada polaznika, uglavnom srednjoškolske omladine. 

Današnji naziv Sportsko plesni klub Bolero dobija 01. oktobra 2020. godine kada se posvećuje svim mladim ljudima, ali i starijim koji žele naučiti plesne korake.  Ako se želite baviti takmičarski ili rekreativno plesom možete nas naći na tri lokacije: Skenderija,  Nedžarići i Hadžići. 

Misija SPK Bolero

Sportsko plesni klub Bolero će provoditi plesni trenažni proces sa populacijom bez obzira na psihofizičke sposobnosti u svim sportskim disciplinama i vrstama plesa, kako bi poboljšali kvalitet života, osposobili svoje članstvo za uspješno takmičenje i rekretivno nastupanje te time dali doprinos kulturi društva u cjelini.

Vizija SPK Bolero

Provodeći plesne aktivnosti, organizujući plesne revije i takmičenja konstantno vršiti popularizaciju plesa kao rekreativno sportske  i kulturne djelatnosti. Svakodnevno povećavati broj plesača prenoseći ljubav prema plesu te time podizati kvalitetu života u svojoj životnoj sredini a takmičeći se na plesnim turnirima u BiH, inostranstvu i na najvećim svjetskim plesnim smotrama dostajanstveno i sportski pronositi ugled Bosne i Hercegovine.

Koševsko Brdo

Hadžići

Skenderija

Nedžarići

Oni vjeruju u nas!

Naši Sponzori!

Zahvaljujemo se našim dragim sponzorima, na nesebičnoj podršci i razumijevanju koju nam pružaju!

Imamo još jedan razlog više da svakim danom postajemo sve bolji i bolji. 

Call Now Button